Hattusha jest stolicą dawnego państwa Herytów. W czasie największej świetności, miasto otaczały potężne fortyfikacje obronne. Powstawały one w skałach, przy wykorzystaniu ukształtowania terenu. Niektóre z fortyfikacji całkowicie zmieniły krajobrazy, które niegdyś można było oglądać na tych terenach. Jeśli wybierzemy się szlakiem turystycznym to napotkamy po drodze na sześć bram. Największą z nich i stosunkowo dobrze zachowaną jest Brama Lwów. To przez nią wchodzimy rozpoczynając piesze zwiedzanie Hattushy, obszaru, który w 1986 r. został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Jak można przeczytać w starożytnych zapiskach brama była pilnowana przez administrację miasta. Liczyła ona także ilość ludności przemieszczającej się pomiędzy miastami. Na noc była ona zamykana, a nazajutrz otwierana w obecności odpowiednich władz miasta.

Brama Lwów wybudowana została w XIV w. p.n.e.. Zlokalizowana została w południowo-zachodniej części odkrytych murów obronnych. Po obu stronach wzniesiono wieże, a całość składa się z dwóch otworów wejściowych w kształcie paraboli. Jak twierdzą archeolodzy niegdyś zamontowane były tutaj drzwi drewniane, które co jest oczywiste, nie przetrwały próby czasu. We wspomnianych wieżach wyrzeźbione zostały w skale wizerunki lwów. Najprawdopodobniej miały one pełnić funkcję obronną. Odstraszać nieprzyjaciół oraz złe moce. Relief lwa po prawej stronie zachował się o wiele lepiej. Widać wyraźnie szczegóły takie jak pięknie zdobiona grzywa czy futro. Odpowiednik po lewej stronie poddany został rekonstrukcji, ponieważ zachował się jedynie sam tułów bez głowy. Prawdopodobnie projekt bramy był bardziej rozbudowany jednak nigdy nie została ona ukończona.