Reklama
Strona główna Wyspa Rodos Meczety na Rodos

Meczety na Rodos

Skąd się wzięły meczety na Rodos? Sprawdź, jakie są najpiękniejsze meczety na Rodos i dlaczego warto je odwiedzić ...

109
Mosque Rhodes

Skąd się wzięły meczety na Rodos? Sprawdź, jakie są najpiękniejsze meczety na Rodos i dlaczego warto je odwiedzić …

Skąd się wzięły meczety na Rodos?

O Rodos można powiedzieć, że jest to wyspa Tysiąca Twarzy. Takie stwierdzenie jest możliwe, gdyż na wyspie i w samym mieście, nie brakuje zróżnicowanych kulturowo zabytków. Jedne z nich, świadczą o tym, jak potężną siłą była niegdyś Grecja. Inne z kolei pokazują, w jaki sposób Rodos przeszło diametralną przemianę. Mówiąc Rodos mamy na myśli nie tylko samą wyspę, która przez całe stulecia – począwszy od czasów starożytnych – była potęgą samą w sobie. Rodos to również najpiękniejsze, największe i najważniejsze miasto – również powstałe w czasach antycznych. Myśląc dalej o Rodos w historycznym aspekcie tego miasta, pierwszym skojarzeniem jest zakon Joannitów czyli rycerzy św. Jana. To właśnie oni na początku XIV wieku zdobyli Rodos i doskonale się na nim zadomowili. Jednakże sytuacja ta zmieniła się diametralnie w 1522 roku. Wtedy właśnie Joannici musieli stawić czoła Turcji osmańskiej i jej zbrojnemu atakowi. Skromne – liczące wówczas zaledwie 650 rycerzy – oddziały joannickie nie podołały 60-tysięcznej armii tureckiej. Po ponad półrocznym oblężeniu Joannici – skapitulowali. Po zdobyciu miasta (oraz całej wyspy) przez Turków, stało się ono ich swoistą siedzibą. Świadczą o tym liczne budowle muzułmańskie. Wśród nich na plan pierwszy wysuwają się – wspomniane wcześniej – meczety. Te najbardziej warte naszej uwagi to:

  • Meczet Sulejmana – powstał w XVI w. w miejscu kościoła Świętych Apostołów, a przebudowany został w 1808 roku;
  • Meczet sułtana Mustafy – budowla pochodząca z XVIII wieku;
  • Meczet Retzepa Paszy – pochodzący z 1588 roku; na uwagę zasługują tu wykorzystane elementy ozdobne takie jak perska ceramika, zdobiąca fasadę tej budowli; 
  • Meczet Murada Reisa – wybudowany w 1522 roku na cześć admirała floty osmańskiej; meczet powstał w miejscu zburzonego kościoła św. Antoniego. 

Nie tylko meczety Chociaż strojne i dumne meczety, to najlepiej oddające potęgę turecką budowle zabytkowe, nie tylko one świadczą o bytności muzułmanów na ziemiach rodosowskich. Otóż w mieście nie brakuje także takich muzułmańskich pozostałości jak: 

  • Biblioteka muzułmańska – pochodząca z 1793 roku; składa się na nią 1256 arabskich, perskich i tureckich rękopisów; najcenniejsze zaś dzieło jakie jest przechowywane w tym miejscu stanowi wydanie Koranu z lat 1427-28 w dwóch tomach;
  • Oryginalne łaźnie tureckie – wciąż czynne i nadal ogrzewane drewnem oliwnym.