Mini słownik Polsko-Portugalski dla turysty:

PRZYDATNE ZWROTY I SŁÓWKA

Słówka polsko-portugalskie
tak – sim [si]
nie – não [nau]
poczta – correio [kurreiu]
sklep – loja [loża]
piwo – cerveja [syrweża]
bank – banco [banku]
kantor – câmbio [kambiu]

liczby:
jeden – um [um]
dwa – dois [doisz]
trzy – tręs [tresz]
cztery – quatro [kłatru]
pięć – cinco [sinku]
sześć – seis [sejsz]
siedem – sete [sety]
osiem – oito [ojtu]
dziewięć – nove [novy]
dziesięć – dez [deż]
sto – cem [sej]
tysiąc – mil [mil]

Przydatne zwroty

Dziękuję bardzo – muito obrigadoem
Nie ma za co, Proszę – de nada
Cześć (powitanie) – olá
Przepraszam – com licença
Dzień dobry – bom dia
do zobaczenia – adeus, tchau
Na razie – até já

Nie rozumiem – Nao percebo.
Jak się nazywasz? – Como é que se chama?

dziekuję – obrigado(m)/obrigada(k) – [obrigadu/obrigada]
proszę – por favor [por fawor]
dzień dobry (rano) – bom dia [bom dija]
dzień dobry (po południu) – boa tarde [bo tardy]
dobry wieczór/dobranoc – boa noite [bo nojt]
ile to kosztuje? – quanto é? [kłantu e]
czy mówisz po angielsku? – fala ingles? [fala inglesz]
nie rozumiem – Não compreendo[nau komprendu]
Przepraszam, gdzie jest dworzec autobusowy?- Desculpe, onde fica a estaçăo das camionetas?[diszkulpy, ondy fika a esztasał dasz kamionetasz]

Chcę jechać do Faro – Quero ir para Faro[keru ir para faru]

Ile kosztuje bilet w dwie strony drugą klasą? Quanto custa um bilhete de ida e volta em segunda?(kłantu kuszta um biljety dy ida i wolta ejsygunda)

Dokąd jedzie ten autobus? Para onde vai este autocarro?