Historia Chorwacji, Chorwacja wczasy, najważniejsze daty historii Chorwacji, najkrótsze daty historii Chorwacji, historia a kultura, Chorwacka droga do niepodległości, mieszanka narodowości i kultur.

Najważniejsze daty historii Chorwacji:

• Do I wieku na terenie dzisiejszej Chorwacji znajduje się rzymska prowincja Iliria
• Iliria przekształca się w Dalmację i Panonię 
• Ok. VII w n.e. Teren ten zaczynają zasiedlać Chorwaci 
• Do XI w n.e. Chorwacja stacje się areną wielu wojen z różnymi państwami
• Do pierwszej połowy XVI w. Chorwacja pozostaje w unii z Węgrami, jednak okres ten obfituje w najróżniejsze walki wewnętrzne
• Następuje napływ Turków Osmańskich
• Na początku XIX w. na terenie dzisiejszej Chorwacji powstają Prowincje Iliryjskie pod rządami Napoleona
• XIX w. To okres rządów Austriaków i Węgrów, przy czym tereny dzisiejszej Chorwacji zostały między oba państwa podzielone i stały się areną wewnętrznych rozgrywek politycznych
• Po I Wojnie Światowej Chorwacja wchodzi w skład Królestwa Serbów Chorwatów i Słoweńców, w 1929 współtworzy Jugosławię
• W czasie II Wojny Światowej Chorwacja pod rządami Ante Pavelicia ogłasza niepodległość jako faszystowskie Niepodległe Państwo Chorwackie
• Po II Wojnie światowej Chorwacja odtwarza Jugosławię pod przywództwem Josipa Broz- Tito
• W 1991r. po ogłoszeniu niepodległości i samodzielności wybucha wojna z Jugosławią, a konkretnie z Serbami
• Dzięki pomocy sił międzynarodowych w 1995 udaje się w Dayton podpisać układ pokojowy. Wojna w Chorwacji kończy się. 
• Również w tym samym roku rozpoczynają się negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej 
• 1.04.2009 Chorwacja zostaje przyjęta w poczet członków Paktu Północnoatlantyckiego

Krótka historia Chorwacji w jednym zdaniu.

Gdyby całą historię Chorwacji odzwierciedlić w jednym zdaniu to byłaby ona typowa dla państwa położonego na Półwyspie Bałkańskim. Region ten, w dużej mierze ze względu na strategiczne położenie jest areną niemal bezustannych starć, które powodują nie tylko tragedie ludzi, ale także bezpowrotnie niszczą kulturę i dorobek cywilizacyjny regionu. Obecne negocjacje akcesyjne Chorwacji Z Unią Europejską mogą stać się pierwszą od wieków możliwością zbudowania stałego pokoju w regionie.

Historia, a kultura.

W związku z częstymi zmianami władzy, przebudowami systemów politycznych i ciągłym napływem ludności z różnych stron oraz niemal permanentną wojną kultura Chorwacji jest niezwykle bogata i różnorodna.