Tajlandia to jeden z częściej pojawiających się w ostatnich latach, cel podróży turystycznych. Jest to kraj, którego najważniejszym źródłem dochodów jest turystyka. Na drugim planie, znajdują się zaś: rolnictwo i przemysł lekki. Powierzchnia Tajlandii to 514 000 km2. Stolica Tajlandii to Bangkok. Najważniejsze miasta tajlandzkie to: Bangkok, Thonburi oraz Chiang Maj. 

Ludność Tajlandii

Populacja Tajlandii wynosi ponad 65 mln ludzi, z czego jedynie 75% społeczności to Tajowie. (źródło: Steve van Beck: „Kieszonkowy przewodnik: Tajlandia –  środka”). Pozostałe społeczności, jakie zamieszkują tamtejsze tereny to: 

  • Malajscy Tajowie
  • Chińczycy
  • Plemiona górskie(źródło: Steve van Beck: „Kieszonkowy przewodnik: Tajlandia –  środka”).

Władza Tajalndii

Tajlandia to monarchia konstytucyjna. Oznacza to, że na obszarze kraju obowiązuje niezależność sądownicza a władza leży w rękach Izby Reprezentantów oraz Senatu. 

Tajlandia w sieci – strony internetowe

W Internecie bez trudu znajdziemy wiele cennych źródeł wiedzy o Tajlandii. Najbardziej niezbędne dla nas to: 

Informacje o kraju:

  • http://pl.wikipedia.org/wiki/Tajlandia
  • http://www.worldmapfinder.com/Pl/Asia/Thailand/

Strony oficjalne:

  • Tourism Authority of Thailand : www.tourismthailand.org
  • Bangkok Tourist Bureau : www.bangkoktourist.com

Religia Tajlandii

Dominująca religia na Tajlandii to buddyzm. Jak wskazują źródła, około 92% całej populacji to wyznawcy właśnie tej religii. 5% mieszkańców to z kolei muzułmanie. Pozostały procent, stanowią: chrześcijanie, hinduiści oraz sikhowie. Ponadto na obszarze Tajlandii zamieszkują też wyznawcy animizmu. Jest to najmniejszy odsetek wierzących obywateli. Wywodzą się oni głównie z plemion górskich.