Wiodącą w Tajlandii religią jest buddyzm. Pośród wszystkich mieszkańców stanowi on 95%. Na terenie kraju spotkamy jeszcze wyznawców dwóch innych religii. Islamu- 4% oraz chrześcijaństwa- 1%. W większości przypadków ich wyznawcy mieszkają w bardzo dużych miastach np. Bangkoku. Zajmijmy się, jednak samym Buddyzmem. W Tajlandii spotykamy się z jego specyficzną odmianą nazywaną therawada. Według wyznawców tej religii życie składa się ze zdobywania karmy oraz przechodzenia kolejnych reinkarnacji. Jeżeli ktoś w poprzednim wcieleniu zdobył dobrą karmę powodzi mu się obecnie dobrze. Jeśli było, inaczej wówczas nieszczęścia w naszym życiu są pewnego rodzaju karą za popełnione czyny. Tajlandczycy żyją wedle szlachetnych prawd objawionych przez Buddę: 

  • cierpienie jest nieodzownym elementem ludzkiej egzystencji;
  • podłożem cierpienia jest pragnienie lub nadmierna pożądliwość;
  • aby uniknąć cierpienia należy wyzbyć się pożądania;
  • unikniesz pożądania, jeżeli będziesz szedł ośmiostopniową ścieżką; 

Wierzą, że ich przestrzeganie pozwala na zakończenie procesu reinkarnacji i osiągnięcie celu ostatecznego, którym jest nirwana. Są bardzo zmobilizowani. Prowadzą bardzo aktywne życie religijne. Nie tylko uczestniczą w nabożeństwach. Modlą się sami, udzielają pomocy mnichom. Popularne jest składanie ofiar oraz odwiedzanie świątyń, które otwarte są zarówno w dzień, jak i w nocy. Pomocne okazują się również rozmowy z klasztornymi mnichami, którzy często służą bardzo dobrą radą. 

Wierzenia mieszkańców Tajlandii

Elementy religijności są, na co dzień obecne w życiu każdego wyznawcy buddyzmu w Tajlandii. Zdecydowana większość świąt oraz festiwali, które odbywają się na terenie kraju ma charakter religijny i jest obchodzona ku czci bóstwa. Dla mieszkańców wiara jest ważnym aspektem życia, natomiast dla obcokrajowców jest okazją do zobaczenia fanatyzmu religijnego odmiennej kultury. Tajowie wierzą, że spełnianie dobrych uczynków daje dobrobyt w przyszłym życiu. Jeżeli w życiu Taja pojawia się jakiś problem udaje się on do świątyni ku czci danego bóstwa. Zabiera on ze sobą dary, które tam składa, oddaje się modlitwie wierząc, że problemy, z którymi przyszedł po opuszczeniu świątyni znikną. Ku czci bóstw buduje się również specjalne domki w pobliżu posesji. Taj ma wówczas bóstwo na wyciągnięcie ręki, może składać ofiary i modlić się w każdej chwili. 

Mnisi buddyjscy

Mnisi są najbardziej charakterystycznym symbolem buddyzmu. Zamieszkują oni w świątyniach, w których zgłębiają wiedzę na temat religii, poddają się medytacji. Każda rodzina stara się, aby, chociaż jeden z ich synów udał się do klasztoru. Według wierzeń jest to wielki zaszczyt, który dodatkowo ma zapewnić dobrobyt rodzinie. Mnisi ubrani są w pomarańczowe szaty i często przechadzają się ulicami miast zbierając do blaszanych garnuszków jałmużnę. Ich życie jest bardzo skromne, podporządkowane wierze. Wielu ludzi odwiedza mnichów w klasztorze wierząc w ich wielką wiedzę na temat religii. Jałmużny składane mnichom według Tajów mają być jedna z dróg prowadzących do osiągnięcia stanu nirwany.