Turcja jest krajem położonym w strefie czasowej UTC. Do strefy tej należą kraje zlokalizowane w okolicach południka 45°E. Do wspomnianej wcześniej strefy należą: czas moskiewski, wschodnioeuropejski letni i wschodnioafrykański. Różnica czasowa w stosunku do naszego kraju wynosi w lecie + 1h, natomiast w zimie +2h. Łatwo, więc policzyć, że jeżeli w Polsce mamy godzinę 9:00, a jesteśmy w czasie letnim wówczas np. w Stambule jest 10:00.

Jeśli pomyślimy o tym samym mieście i tej samej godzinie w grudniu, wówczas będzie tam na zegarze już godzina 11:00. Nie ma, więc zbyt dużego problemu z wykonywaniem połączeń telefonicznych. Nie musimy się obawiać o to, że przez przypadek obudzimy kogoś swoim telefonem. Turcja jest krajem stosunkowo dużym, jednak na całym jego obszarze panuje jedna strefa czasowa.

Jaki jest czas letni i zimowy w Turcji?

Czas letni i zimowy został przyjęty oficjalnie przez prawie wszystkie kraje europejskie i większość krajów azjatyckich. Podobnie jest w przypadku Turcji. Czas letni, który rozpoczyna się z reguły z końcem marca i trwa do końca października charakteryzuje się przesunięciem czasowym w stosunku do Polski +1h do przodu. W okresie od listopada do końca marca obowiązuje w Turcji czas zimowy. Przesunięcie w tym okresie zwiększa się jeszcze o godzinę i wynosi +2h do przodu. Niektóre z krajów azjatyckich przyjęły podział na czas letni i zimowy jednak po przetestowaniu go w praktyce szybko zrezygnowały one z jego użytkowania. Nie stało się tak jednak w Turcji i po dziś dzień podział ten jest uznawany i powszechnie stosowany.