Ubezpieczenie obowiązkowe w Turcji.

Przyda się jeżeli wybieramy się do Turcji własnym samochodem lub poruszamy się pojazdem niepochodzącym z legalnej wypożyczalni. Obejmuje ono odszkodowanie za szkody pojazdów mechanicznych powstałych na wskutek ich użytkowania. Chodzi tutaj przede wszystkim o ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w sytuacji spowodowania wypadku drogowego.

Ubezpieczenia dobrowolne w Turcji.

Wybierając się na wczasy do Turcji nie jesteśmy zobligowani do zakupu specjalnych pakietów ubezpieczeniowych. Warto jednak o to zadbać, bo w razie wypadku czy konieczności leczenia, koszty jakie poniesiemy w szpitalu mogą być nieporównywalnie wysokie w stosunku do tych jakie przyjdzie nam uiścić w ubezpieczalni jeszcze przed wyjazdem. Podstawowym zestawem jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. W przypadku wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu, w wyniku nieszczęśliwego wypadku, ubezpieczony otrzymuje odszkodowanie w przewidzianej w umowie kwocie. Druga część ubezpieczenia zapewnia zwrot kosztów związanych z wizytami u lekarza, badaniami i wszelkiego rodzaju zabiegami jakim byliśmy poddawani w czasie pobytu na terenie Turcji. Obejmuje ona również zwrot kosztów transportu oraz pobytów w szpitalu.

Bardzo dobrym rozwiązaniem jest również zakup ubezpieczenia rzeczy osobistych i bagażu podróżnego. Jeżeli w czasie podróży zostaną nam skradzione rzeczy osobiste lub bagaż będziemy mogli bez problemu kontynuować podróż, a na miejscu otrzymamy stosowną pomoc. W umowach z biurami podróży znajduje się również zapis o ubezpieczeniu kosztów odstąpienia od umowy. Warto zapoznać się z tym punktem. Na wypadek zerwania przez nas umowy określona tam będzie kwota jaką będziemy musieli zapłacić organizatorowi jako odszkodowanie za poniesione straty. Na wszelki wypadek można zakupić również ubezpieczenie pomocy prawnej. Obejmuje ono bezpłatne korzystanie z usług prawników i adwokatów. Przydaje się w momencie wejścia w konflikt z prawem na terenie innego kraju np. Turcji. Zazwyczaj występuje ono w pakiecie z innymi ubezpieczeniami i nie trzeba wykupywać go oddzielnie. Osoby podróżujące własnym pojazdem powinny pomyśleć również o ubezpieczeniu assistance. Daje ono komfort na wypadek awarii. Ubezpieczyciel zapewnia jej usunięcie, a na czas naprawy organizuje miejsce noclegowe, zapewnia wyżywienie i opiekę. Ubezpieczalnie oferują również klientom ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Daje ono zwrot kosztów poszkodowanemu, jakie powstały na wskutek działania posiadającego to ubezpieczenie turysty.

Pakiety ubezpieczeniowe.

Pakiety ubezpieczeniowe są opcją o wiele korzystniejszą cenowo. Polegają na wykupieniu ubezpieczenia obligatoryjnego oraz wybraniu dowolnego zestawu ubezpieczeń dobrowolnych. Turysta sam komponuje swój zestaw, a ubezpieczalnia w zamian za to zapewnia dodatkowe upusty i rabaty. To najczęściej wybierana forma zakupu ubezpieczeń turystycznych. Kupowanie pojedynczych opcji jest po prostu nieopłacalne, a jednocześnie zapewnia niewielką ochronę w czasie urlopu.