Nauka języka francuskiego – podstawowe słówka i zwroty w języku francuskim. Dzień dobry – Bonjour …

Język francuski – urzędowy.

Francuski stał się językiem urzędowym we Francji dopiero w 1992 roku, zagwarantowała to konstytucja. W państwie ze stolicą w Paryżu, język francuski używany jest w oficjalnych publikacjach wydawanych przez rząd , a także w szkołach. Reklamy które zawierają zwroty pochodzenia z obcego języka, muszą zawierać tłumaczenie na francuski.

Język francuski – podstawowe zwroty.

Dzień dobry – Bonjour (bążur)

Cześć – Salut (salu)

Dobrze, dziękuję – Ca va, merci (sa wa, mersi)

Dobry wieczór – Bonsoir (bąsłar)

Do widzenia – Au revoir (orewłar)

Dobranoc – Bonne nuit (bon ńli)

Do zobaczenia – À bientôt! (abięto)

Na razie – À toute à l’heure (a tutaler)

Do jutra – À demain (a demę)

Powodzenia! – Bonne chance (bon szans)

Miłego dnia – Bonne journée (bon żurne)

Szczęśliwej podróży – Bon voyage (bą włajaż)

Na zdrowie! – A la votre! (alawotr)

Smacznego – Bon appétit (bon apetit)

Dziękuję – Merci (mersi)

Dziękuję bardzo – Merci beaucoup (mersi boku)

Proszę – Pardon? (pardą)

Proszę – S’il vous plâit (sil wu ple)

Tak – Oui (łi)

Nie – Non (ną)

Zgoda – D`accord (dakor)

Oto – Voila (włala)

To jest… – C’est (ce)

Wspaniale – Magnifique (manifik)

Przepraszam – Excusez moi (ekskiuze mła)

Przykro mi – Je suis désolé (że słi dezole)

Pan – Monsieur (mesje)

Pani – Madam (madam)

Panna – Modemoiselle (madmłazel)

Państwo – Monsieur et Madam (mesje e madam)

Ja – Je (że)

Ty – Tu (tu)

On – Il (il)

Ona – Elle (el)

My – Nous (nu)

Wy – Vous (wu)

Oni – Ils (il)

One – Elles (el)

Jak? – Comment? (komą)

Jaki? Jaka? Jakie? – Quel?/ Quelle? (kel)

Kto? – Qui ? (ki)

Co? – Quoi ? (kła)

Dlaczego? – Pourquoi (purkła)

Ile to kosztuję? – Combien ça coute? (kąbie sa kut)

Gdzie? – Où (u)

Gdzie jest…? – Où est…? (u e)

Tutaj – Ici (isi)

Tam – Là-Bas (laba)

Na prawo – A droite (a drłat)

Na lewo – A gauche (a gosz)

Prosto – Tout droit (tu drła)

Je m`appelle… – Nazywam się (że mapel…)

Na imię mam… – Mon prénom est… (mą preną e…)

Moje nazwisko… – Mon nom est… (mą ną e…)

Mam … lat – j’ai (wiek) ans (że … a)

Mieszkam… – J`habite (żabit…)

Jestem Polakiem/ Polką – Je suis polonais/ polonaise (że słi polone/ polonez)

Nie mówię po francusku – Je ne parle pas francais (że ne parl pa france)

Répétez s`il vous plait – Proszę powtórzyć (repete silwuple)

Kocham Cię – Je t`aime (że tem)

Język francuski, rozmówki polsko – francuskie.

Przedstawianie się:

Je m’appelle… lub Je suis… – Nazywam się… (Na imię mam…)

Comment tu t’appelles ? – Jak się nazywasz?

Je suis polonais / polonaise. – Jestem Polakiem/Polką Je viens de Pologne. – Jestem z Polski.

J’habite à Cracovie – Mieszkam w Krakowie

la capitale – stolica

J’ai ………. ans. – mam xx lat

Je travaille comme ………. . – pracuję jako

Zakwaterowanie:

l’hôtel (m) – Hotel

l’auberge de jeunesse (f) – Schronisko

le camping – Kemping

Avez-vous des chambres libres ? – Czy macie państwo wolne pokoje?

J’ai eu une réservation. – Miałem rezerwację

la chambre (pour) une personne lub la chambre simple – Pokój jednoosobowy

la chambre (pour) deux personnes lub la chambre double – pokój dwuosobowy

avec de l’air conditionné – z klimatyzacją

la chambre avec salle de bain – pokój z łazienką

le passeport – paszport

Pytanie o drogę

Où se trouve… ? – Gdzie jest?

Excusez-moi, comment je peux aller à… ? – Przepraszam, jak dojść do…?

Excusez-moi, où se trouve la rue… ? – Przepraszam, gdzie jest ulica…

Pouvez-vous me le montrer sur la carte ? – Proszę mi pokazać na mapie.

C’est loin d’ici ? – Czy to daleko?

Je me suis perdu(e). – Zgubiłem się

vous devez… – musi pan/pani

tourner – skręcić

à droit – w prawo

à gauche – w lewo

rentrer – wrócić

aller droit – iść prosto

après les feux – za światłami