Strona o historii Francji – najważniejsze wydarzenia i postacie historyczne, a także najważniejsze wydarzenia współczesne.

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_France

Francja to kraj o bardzo burzliwej i ciekawej historii, która wywarła bezpośredni wpływ na wygląd ówczesnej Francji, a także całej Europy. Ziemie, na których znajduje się obecne państwo Francja, należały niegdyś do Galów a potem do Rzymian. Od tych drugich, na tych ziemiach zapoczątkowane zostało chrześcijaństwo, które bardzo mocno wbiło się w tamtejszą kulturę. Od 1958 roku, po dzień dzisiejszy Francja to V Republika Francji. Terytorium Francji rozciąga się szerokim pasem w Europie Zachodniej, a także posiada wiele terytorium poza kontynentem europejskim ( Gwadelupa, Martynika, Kostaryka).

Wielka Rewolucja Francuska i Napoleon Bonaparte

Napoleon Bonaparte to postać znana nie tylko we Francji lecz na całym świecie. Jego działania bowiem, przyczyniły się w dużym stopniu do przemian w całej Europie i do jej dzisiejszego wizerunku. Doprowadził on do obalenia ówczesnego ustroju i w 1804 roku ustanowił Cesarstwo Francji, sam zaś został ogłoszony Cesarzem Francji. W tym czasie dokonał wiele zmian, wprowadził na przykład nowy system podatków- niektóre z tych zmian pozostały do dziś dnia niezmienione. Wprowadził nowy kodeks cywilny, który nazwano Kodeksem Napoleona i który obowiązuje we Francji do dziś dnia. Zmiany ustrojowe, które przeszła Francja za czasów Napoleona, a także późniejsze, które były ich naturalnym następstwem sprawiły, że Francja zaczęła mieć bardzo silną stabilizację wewnętrzną i spokój, a to przyczyniło się do szybkiego rozwoju, wzbogacenia się państwa i osiągnięcia na arenie międzynarodowej jednej z najsilniejszych pozycji.

Pozycja Francji we współczesnym świecie

Francja obecnie należy do ścisłej czołówki państw świata, jest krajem uprzemysłowionym i wysoko rozwiniętym. Posiada nie tylko bardzo silną gospodarkę, ale również jedne z najmocniejszych sił zbrojnych na świecie i zalicza się ją do głównych mocarstw atomowych. Wojska francuskie stacjonują w wielu państwach na świecie, tym samym mają bezpośrednią kontrolę na sytuację polityczną i zbrojną na świecie. Francja jest też jednym z głównych członków Unii Europejskiej i wraz z 11 innymi członkami Unii, w 2000 roku wprowadziła u siebie walutę unijną – euro. Od tej pory jest to waluta obowiązująca we Francji.