Dowiedz się, jak dokładnie wygląda opieka medyczna we Francji. Sprawdź, jakie usługi obejmuje opieka zdrowotna we Francji.

Przebywając we Francji na wakacjach, może tak się zdarzyć, że będziemy musieli skorzystać z pomocy medycznej. Opieka zdrowotna we Francji oznacza, iż w każdej chwili możesz skorzystać z usług medycznych, ale tylko tych objętych umową z francuską kasą chorych. Aby móc skorzystać z porady czy pomocy lekarskiej, nie musimy posiadać przy sobie tak zwanej EUROPEJSKIEJ KARTY UBEZPIECZENIA. Jest ona konieczna jedynie wtedy, gdy nasz stan zdrowia wskazuje na zatrzymanie nas w szpitalu.

Usługi medyczne i leki – cennik.

Niekiedy nasze zdrowie wymaga bardziej radykalnych działań. Jesteśmy wtedy zmuszeni do zakupu środków leczniczych. We Francji wygląda to w ten sposób, że najpierw uiszczamy pełną opłatę za dany lek. Następnie możemy ubiegać się o jego refundację poprzez pośrednictwo lokalnej kasy chorych. Zwroty w poszczególnych wypadkach kształtują się następująco:

  • Leki pierwszej potrzeby – zwrot 100% ich wartości;
  • Leki doraźne – zwrot 65% ich wartości;
  • Inne leki – zwrot 15% ich wartości lub brak zwrotu.

O tym, jak wysoka jest refundacja leków, informują specjalne oznaczenia czyli nalepki vignette:

  • 100% – biała nalepka z przekreślonym prostokątem;
  • 65% – niebieska nalepka;
  • 15% – pomarańczowa nalepka;
  • 0% – symbol trójkąta.

Aby móc ubiegać się o refundację zakupionych leków, musimy odkleić nalepki i umieścić je, na specjalnej karcie, którą otrzymamy od aptekarza bądź lekarza przepisującego dany medykament. Refundacja obejmuje również wszelkiego rodzaju świadczenia ambulatoryjne. Tutaj kasa chorych zwraca około 30% ceny danego świadczenia. Zwrot za badania laboratoryjne wynosi 60% ich całkowitego kosztu. Jeśli zostaniemy poddani hospitalizacji, również otrzymamy refundację opłat. Zwrot wynosi od 80% – 100% poniesionych przez nas kosztów. A jak zatem kształtują się ceny związane z tą właśnie branżą? Wizyta u lekarza specjalisty to koszt przekraczający 20 EURO. W przypadku, gdy korzystamy z porady lekarza ogólnego, wówczas płacimy za wizytę kwotę około 20 EURO. Cena za dzienny pobyt w szpitalu to kwota ok. 15 Euro.

Jak ubiegać się o refundację poniesionych kosztów?

Aby móc się ubiegać o refundację poniesionych przez nas kosztów, musimy przedstawić w lokalnej kasie chorych następujące dokumenty:

  • Oryginał dokumentu z nalepkami z leków;
  • Kopia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego;
  • Oryginały rachunków szpitalnych.

Proszę zwrócić uwagę, że informacje i video mają już kilka lat i mogą być nieaktualne.

Pomocne mogą być następujące linki:

https://www.expatica.com/fr/healthcare/healthcare-basics/a-guide-to-the-french-healthcare-system-101166/

https://en.wikipedia.org/wiki/Health_care_in_France