Chorwacja – przekrój społeczeństwa. Religia i ważne święta w Chorwacji, ludność i język.

Chorwaci to ludzie bardzo dumni i radośni jednocześnie. Naród chorwacki  przez lata wiele wycierpiał, mimo to, miejscowa ludność jest bardzo życzliwie nastawiona do turystów, i cieszy się, że ich kraj tak chętnie jest przez nich odwiedzany. Chorwaci w wyniku wojen stracili wielu swoich bliskich, swoje majątki i pewnie dlatego tak ważny jest teraz dla nich spokój i stabilizacja. Na ulicach miast i miasteczek nie widać pośpiechu, złości i dzikiego pędu za pieniądzem, najważniejsza natomiast jest rodzina, stabilizacja, spokój i szacunek dla drugiego człowieka.

Religia i ważne święta w Chorwacji.

Ponad osiemdziesiąt procent społeczeństwa to katolicy. Pozostałą część stanowią prawosławni, muzułmanie i protestanci. Przed opuszczeniem tych ziem przez Serbów, protestanci tworzyli o wiele silniejszą grupę niż to jest obecnie. W czasie wojny wiele kościołów i sanktuariów zostało zburzonych, jednak obecnie po ich odbudowie w całym kraju widać, że religia stanowi bardzo ważny element  życia mieszkańców.
Chorwaci lubią się bawić i świętować, dlatego też jest tam dość sporo rozmaitych świąt, które są wolne od pracy i szkoły, podczas których ludność przebiera się w tradycyjne stroje, śpiewa i bawi. Oczywiście, mówimy tu obyczajach świeckich, choć święta religijne są również obchodzone bardzo uroczyście.

Ludność i język.

Około 90% ludności stanowią Chorwaci, 5% Serbowie a pozostałą mniejszości narodowe takie jak: Węgrzy, Słoweńcy, Włosi, Albańczycy i Czesi. Choć językiem urzędowym i oficjalnym jest język chorwacki, to jednak w wielu urzędach i restauracjach można śmiało porozumieć się po angielsku. Ustawa obywatelska z 1991 roku mówi nawet o tym, że każdy kto chce zostać obywatelem Chorwacji, musi wykazać się znajomością języka chorwackiego i znajomością alfabetu łacińskiego.

Obecnie Chorwacja liczy około 4,5mln mieszkańców, jest to znaczny spadek w porównaniu z czasami przedwojennymi, gdyż wielu ludzi zginęło w czasie działań wojennych, a duża ilość wyjechała uciekając przed niebezpieczeństwami wojny.