Chorwacja to europejskie państwo, malowniczo położone w południowej części tego kontynentu. Od południowego zachodu graniczy z Morzem Adriatyckim i właśnie ten region należy do atrakcji turystycznych tego kraju. Wybrzeże Chorwacji jest bardzo specyficzne, gdyż wzdłuż całej linii brzegowej usytuowane są liczne wyspy, które ustawione są do niej równolegle. Chorwackie wybrzeże nazywane jest dalmatyńskim, od nazwy starożytnej prowincji rzymskiej, która w I wieku n. e. właśnie tutaj się znajdowała. Przed wyjazdem na urlop do tego pięknego kraju, warto wpierw zapoznać się z podstawowymi informacjami, które znajdziemy na stronach oficjalnych i w Wikipedii.

UWAGA: Artykuł był pisany jakiś czas temu i nieuaktualniany, więc informacje w nim zawarte należy sprawdzić. Mogą być nieaktualne.

Chorwacja – przepisy celne i wjazdowe.

Jeżeli wybieramy Chorwację na miejsce naszego wakacyjnego wypoczynku, to musimy pamiętać o zabraniu ze sobą dowodu osobistego bądź też paszportu. Z tego względu, że Chorwacja nie należy do państw członkowskich, to praktyczniej mieć przy sobie ważny paszport. Unikniemy w ten sposób wiele nerwów i problemów. Natomiast jeżeli wyjeżdżamy w celach czysto urlopowych, to nie potrzebujemy też żadnych wiz. Jeżeli mamy zamiar podczas urlopu podjąć tam pracę, to konieczna jest wiza. Przepisy chorwackie nakazują także obcokrajowcom posiadania przy sobie gotówki, minimum równowartość 100 euro na dzień pobytu od osoby. Ten przepis nie jest jednak rygorystycznie przestrzegany i najczęściej sprawdza czy mamy po prostu jakąkolwiek ilość gotówki. Podobnie jak w przypadku innych krajów europejskich, można wwieźć na teren Chorwacji tylko określoną ilość papierosów ( 200 sztuk), alkoholu( 2 litry), kawy( 1kg), natomiast na chleb, makarony, ciasto i słodycze nie ma żadnych ograniczeń. Jeżeli chcemy wwieźć inne produkty z grupy ograniczonej, to najlepiej przed wyjazdem sprawdzić aktualne limity na stronach ambasady. Sprzęt techniczny oraz do użytku zawodowego (kamera, odbiornik TV i radiowy, ma­gnetofon) powinien być zgłoszony przy wjeździe. Łodzie i jachty na własny użytek można wwozić za okazaniem dowodu własności. Obcą walutę można wwozić i wywozić w dowolnej ilości, walutę chorwacką do 2000 HRK. Przy przekraczaniu grani­cy obowiązkowo należy zgłosić wartościowy sprzęt zawodowy i techniczny. Dla zwierząt konieczne jest zaświadczenie wetery­naryjne. Cudzoziemcom zwracany jest podatek VAT za towary zakupione w Chorwacji o wartości powyżej 500 HRK za okaza­niem formularza „Czek podatkowy” (Poreški ček) przy wyjeździe z kraju. Nie ma ograniczeń co do ilości wwożonych dewiz.

Paszport i wiza na Chorwacji

Przy wjeździe nie ma szczególnych wymogów dotyczących okresu ważności paszportu, jednakże nie może być on krótszy niż dozwolony okres pobytu. Od 1 sierpnia 2004 r. w Chorwacji obowiązują nowe przepisy w sprawie systemu wizowego, które m.in. zezwalają obywatelom UE na przekraczanie granicy chorwackiej także na podstawie do­wodów osobistych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP prze­strzega, że jest to uregulowanie wewnętrzne Republiki Chorwacji i przy przekraczaniu granicy chorwackiej na podstawie dowodu osobistego dochodzi do łamania postanowień prawa polskiego. Turyści legitymujący się tylko dowodem osobistym w Chorwacji mogą spotkać się i z innymi problemami, np. nie mają możliwości powrotu do Polski drogą lotniczą, nie mogą korzystać z bezpłatnej opieki medycznej w nagłych przypadkach, z usług banków czy Western Union. Dlatego też obywatele polscy przy przekraczaniu granicy chorwackiej nadal powinni posługiwać się paszportem.

Jeżeli przeciwko cudzoziemcowi jest prowadzone postępowanie karne lub związane z wykroczeniem, właściwe organy mogą tymczasowo zatrzymać jego paszport, wydając pisemne zaświadczenie. Od 1 grudnia 2005 r. w Chorwacji weszły w życie przepisy, które zobowiązują cudzoziemców wjeżdżających na jej terytorium do posiadania środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu, przejazdu i wyjazdu w wysokości równowartości minimum 100 EUR na dzień pobytu, a w przypad­ku osób mających potwierdzone zaproszenie od chorwackiej oso­by fizycznej lub prawnej bądź posiadających voucher turystycz­ny – 50 EUR na dzień.

Dokumentami, które mogą potwierdzić posiadanie przez cudzoziemca wspomnianych środków, są: karty kredytowe i bankowe, zaświadczenia o posiadaniu środków płatniczych w banku, czeki podróżne i ewentualnie inne dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych.

Chorwacja – ważne telefony, waluta, ambasady.

Obowiązującą walutą w Chorwacji jest kuna:

1 kuna(HRK)= 0, 57 pln.

Ważne telefony na terenie Chorwacji:

  • alarmowy 112
  • policja 92
  • straż pożarna 93
  • pogotowie 94
  • pomoc drogowa 997.

Warto również będąc jeszcze w Polsce spisać sobie adresy i numery telefonów do ambasady polskiej w Chorwacji. Poniżej podajemy potrzebne dane:

AMBASADA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W CHORWACJI:
Ul. Krlezin Gvozd 3
10000 Zagrzeb
Tel. 00-3851 48 99444Email: hrzagamb@msz.gov.pl