Turcja Religia

Często możemy usłyszeć stwierdzenie, że Turcja jest „wielokulturową mozaiką”, krajem, w którym współżyje ze sobą kilkanaście różnych narodowości. 

Oprócz Kurdów, Greków, Ormian i Żydów, Turcja jest zamieszkiwana również przez Asyryjczyków, Cyganów, Czerkiesów, Lazów i Gruzinów.

Na wielokulturowość tego kraju nie składa się jednakże jedynie mnogość żyjących tutaj, mniejszych lub większych, narodów, ale i fakt, że jego obywatele przynależą do różnych kościołów, organizacji i grup religijnych.

Co ważne, w Turcji przynależność do danej nacji nie oznacza automatycznie przypisania do pewnej religii.

Islam – największa religia w Turcji

Nietrudno się domyślić, że spośród wszystkich występujących w Turcji religii, islam posiada największą liczbę wyznawców; muzułmanie stanowią ponad 90% społczeństwa. Większość z nich, ponad 60 %, to sunnici, czyli – jak sami się określają – „ludzie tradycji i wspólnoty”.
Sunnizm to największe z trzech ortodoksyjnych ugrupowań islamskich, które od wieków rywalizuje z inną frakcją – szyizmem.

Oprócz sunnitów w Turcji żyje także spora grupa tzw. „alewitów”, czyli „zwolenników Alego”. Trudno jest podać w tym miejscu konkretne liczby, ponieważ alewici nie stanowią zwartej grupy; są wewnętrznie bardzo podzieleni. Szacuje się, że stanowią oni około 20-30% społeczeństwa tureckiego. Łączy alewitów wspólne źródło inspiracji, którym jest mistycyzm muzułmański, dzielą zaś różne obyczaje i sposób życia. Nie wnikając w szczegóły, można powiedzieć, że jest to bardzo liberalne i nowoczesne, jak na muzułmanizm, środowisko. Alewici nie modlą się w meczetach, piją alkohol, jedzą wieprzowinę, a kobiety cieszą się dużą swobodą. Ten liberalizm jest przyczyną licznych konfliktów, które wybuchają pomiędzy nimi, a konserwatywnymi sunnitami.

Kościoły chrześcijańskie

Pośród wielu występujących w Turcji religii, swoją obecność silnie zaznaczają również chrześcijanie. Na terenie kraju działa kilkanaście różnych kościołów: Apostolski Kościół Ormiański, Grecki Kościół Prawosławny, są tu także parafie katolickie oraz zbory protestanckie. Obecność tych ostatnich jest wynikiem misji, które były wysyłane do Turcji w XIX i XX wieku. 
Należy przy tym zauważyć, że Apostolski Kościół Ormiański oraz Grecki Kościół Prawosławny nie są tylko kościołami narodowymi. Do Kościoła Greckiego często przynależą również przedstawiciele innych niż greckiej narodowości, np. Cyganie. Z drugiej strony, niektórzy Ormianie są katolikami albo protestantami.

Judaizm i inne religie Turcji

W Turcji żyje około 23 tysięcy Żydów, którzy tworzą kilkanaście gmin rozsianych na całym terytorium kraju. Jeżeli zaś chodzi o najmniejszą grupę religijną w Turcji, to stanowią ją jezydzi, Na całym świecie wyznawców tej religii jest w sumie około 600 tysięcy, z czego w Turcji mieszka zaledwie kilkaset osób. Jezydyzm ma korzenie w szyizmie, chrześcijaństwie nestoriańskim oraz w zaratusztrianizmie.