Kultura Indii – zwyczaje i obyczaje

Indie to dla Europejczyków kraj egzotyczny. Różni się od znanych nam realiów właściwie wszystkim – klimatem, religią, kulturą, sposobem życia, obyczajami i zwyczajami. Nic więc dziwnego, że turyści odwiedzający Indie przeżywają na początku prawdziwy szok kulturowy, który z czasem zmienia się w fascynację tą cywilizacją, tak odmienną od znanej z codziennego życia.

Kultura Indii – religia

Indie uważane są za jeden z bardziej tolerancyjnych krajów świata, gdzie obok siebie współistnieją największe religie. Hinduizm, buddyzm, islam, chrześcijaństwo oraz pomniejsze sekty i ruchy religijne współistnieją tu obok siebie od setek lat tworząc niepowtarzalną, przenikającą się wzajemnie mieszankę. Dopiero w ostatnich latach sytuacja między muzułmanami a hindusami i chrześcijanami w położonym na północy Kaszmirze uległa zaostrzeniu. Najważniejszymi religiami w Indiach są:

  • Hinduizm – wyznawany przez ponad 80% społeczeństwa. Uznaje on istnienie jednego boga w wielu osobach, z których najbardziej czczone to Wisznu i Śiwa. Występuje on w wielu odmianach, które nie zawsze są ze sobą spójne ale łączy je wiara w reinkarnację czyli odradzanie się duszy w różnych wcieleniach oraz karmę czyli zasadę akcji i reakcji oznaczającą, że wszystko co kiedykolwiek się uczyniło wraca do człowieka w tej lub innej postaci. Wszystkie odłamy zachowują także szacunek dla świętych ksiąg – Wed.
  • Islam – wyznaje go nieco ponad 10% mieszkańców Indii, głównie z pogranicza z Pakistanem. Ta jedna z największych religii monoteistycznych świata opiera swoje zasady na objawieniu jakiego doznał prorok Mahomet od Allaha.
  • Buddyzm – praktykowany przez około 2% społeczeństwa, głównie z północno wschodnich rejonów kraju. Jego wpływy są jednak bardzo silne w niektórych odłamach hinduizmu, gdzie Buddę traktuje się jako jedną z reinkarnacji boga Wisznu. Buddyzm opiera się na wierze w nieustający cykl narodzin i śmierci rozumianych jako cierpienie, od którego można się uwolnić by osiągnąć wieczną szczęśliwość przez dobre uczynki i medytację i uczciwe życie.

Kultura Indii – tradycje

Społeczeństwo indyjskie tradycyjnie podzielone jest na kasty. Podział ten wywodzi się jeszcze z istniejącego przed hinduizmem braminizmu. I choć w tej chwili oficjalny podział na kasty został zniesiony to w bardzo wielu społecznościach utrzymuje się on nadal. Wiąże się on miedzy innymi z zakazem zawierania małżeństw przez osoby z różnych grup społecznych, istnieniem dużej grupy ludzi, którzy żyją w nędzy bo ze względu na swoją przynależność nie mogą być zatrudnieni czy nawet spotykani przez innych. Bardzo starą indyjską tradycją jest ozdabianie czoła kobiety kropką symbolizującą siły duchowe. Dawniej nosiły ja tylko hinduski, ale obecnie można ją zobaczyć także na czołach chrześcijanek czy muzułmanek a jej kolor często dopasowany jest do stroju.

Zwyczaje i obyczaje indyjskie

Wybierając się do Indii warto poznać kilka miejscowych zwyczajów i obyczajów:

  • Lewa ręka uznawana jest za nieczystą i służy do higieny osobistej dlatego też jedzenie, pieniądze czy drugi człowiek może być dotykany tyko prawą ręką.
  • Hinduskie kobiety często noszą tradycyjne stroje. Jednak nawet te ubierające się po europejsku zakrywają ramiona i kolana. Turyści powinni pamiętać, że ze względu na szacunek dla indyjskich zwyczajów i obyczajów w miejscach kultu zawsze należy zasłaniać te części ciała. Dotyczy to zarówno mężczyzn jak i kobiet.
  • Do świątyni hinduskiej wchodzi się na bosaka a buty należy pozostawić przed wejściem
  • O wszystko należy się targować. To nie tylko dobry obyczaj ale także gwarancja, że nie przepłacimy za dany towar czy usługę
  • Na ulicach nie powinien dziwić widok przechadzających się krów, które uznawane są za zwierzęta święte
  • Często spotkać też można świętych mężów – sadhu, otoczonych czcią mężczyzn żyjących w ascezie według zasad hinduizmu ubranych w charakterystyczne stroje, z pomalowaną twarzą i charakterystycznie splecionymi włosami.