Przed wyjazdem na urlop do innego państwa, koniecznie wpierw trzeba zdobyć o nim różne informacje. To pozwoli uniknąć nam wielu kłopotów na granicy, a także podczas samego pobytu. Warto więc poznać, jakie obowiązują w danym kraju przepisy celne i wjazdowe, jakie mamy obowiązki i jakie prawa nam przysługują. Dla Polaków, Turcja jest krajem egzotycznym i wielu z nas, nie zna w ogóle tamtejszych realiów, nie zna miejscowych obyczajów i kultury. Choć oczywiście, jako turyści nie musimy od razu się utożsamiać z tamtejszą kulturą, to jednak warto znać, przynajmniej jej podstawy, tak, aby umieć ją uszanować i przede wszystkim, aby umieć się odpowiednio zachować w różnych sytuacjach.

Ważne informacje o Turcji – przepisy celne i wjazdowe.

Aby wjechać na teren Turcji musimy posiadać ważny paszport, ponieważ Turcja nie jest państwem unijnym. Ważne też, aby był on ważny przynajmniej trzy miesiące od momentu przekroczenia granicy. Po drugie na granicy musimy zakupić wizę, która jest ważna przez miesiąc. Jeżeli jedziemy do Turcji z dziećmi, to muszą one posiadać paszporty lub mogą też być wpisane do naszego paszportu. Na teren Turcji możemy wwieźć towary na kwotę nieprzekraczającą 150 000 USD. Wszystko powyżej tej kwoty zostanie oclone, według tureckich zasad i taryfikatorów. Istnieją również ograniczenia ilościowe wwożonych produktów i nie wolno mieć przy sobie więcej niż 200 sztuk papierosów. Jeżeli przekroczymy tę ilość, to nadwyżka także zostanie oclona. Oczywistą rzeczą jest, że nie wolno przewozić narkotyków, a także bardzo surowo karane jest przewożenie dzieł sztuki czy też zwierząt. Uważajmy także podczas zakupów, bowiem gdy kupimy jakąś rzecz od Kurdów, to możemy mieć z tym kłopoty na granicy.

Ważne informacje – ciekawostki o Turcji.

Jadąc na urlop do Turcji, pamiętajmy o tym, że jest to kraj, w którym większość stanowią wyznawcy Islamu. Ponadto Turcy są patriotami, w dosłownym tego słowa znaczeniu. Zatem nigdy nie mówią źle o swoim kraju i nie pozwalają także, aby ktoś go krytykował. Nawet, jeżeli sytuacja w kraju jest zła, to nigdy tego nie mówią. Nieufni są również do osób, którzy krytykują swój kraj, bowiem uważają, że wszyscy powinni być tak samo patriotyczni jak oni. Bądźmy, więc ostrożni w rozmowach, zwłaszcza w miejscach publicznych, tak aby nikogo nie urazić i żeby nie zrazić do siebie nikogo.