Dzięki poniższym stronom znajdziesz więcej informacji o aktualnej prognozie pogody w Bułgarii. Tygodniowe prognozy pogody, trzydniowe prognozy pogody. Pogoda w Bułgarii, średnie temperatury powietrza w Bułgarii – średnie temperatury wody w Bułgarii, temperatura wody: w maju, czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu.

Dzięki poniższej wyszukiwarce znajdziesz więcej informacji o aktualnej prognozie pogody w Bułgarii. Tygodniowe prognozy pogody, trzydniowe prognozy pogody.

https://www.accuweather.com/en/bg/bulgaria-weather

https://www.weather-forecast.com/countries/Bulgaria

POGODA dla turystów w Bułgarii

Bułgaria ponownie staje się interesującym kierunkiem wypoczynku. Dzięki swoim walorom, a także inwestycjom w rozwój turystyki, kraj ten cieszy się coraz większą popularnością, ponieważ klimat i w związku z tym pogoda zapewnia korzystne warunki do całorocznych odwiedzin w celach turystycznych.
Większa część Bułgarii leży w strefie klimatu umiarkowanego, a regiony nadmorskie i południowe w strefie klimatu podzwrotnikowo-kontynentalnego. Zimy są chłodne i wilgotne, a lata gorące i suche. Klimat doskonale sprzyja turystyce zarówno letniej jak i zimowej.

Temperatura powietrza w Bułgarii.

Średnie temperatury powietrza w Bułgarii (°C)
stycz.luty.marz.kw.maj.czerw.
-4°C -3°C 5°C 10°C 15°C 23°C 

lip. sierp. wrzes. paz. list.grud. 
26°C 25°C 17°C 13°C 7°C -2°C

Temperatura wody w Bułgarii od czerwca do września.

Srednie temperatury wody (°C)
kwiec.maj.czer. lip. sierp. wrzes.
15°C 19°C 22°C 23°C 19°C 18°C