Religia w Bułgarii. Obyczaje, tradycje i folklor. Kultura Bułgarii, poznaj ikony kultury i sztuki Bułgarii, zabytki starożytnej kultury, sztuka użytkowa, pieśni chóralne, obiekty z listy dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Bułgarzy słyną ze swojej gościnności i wylewności wobec obcych. Często turyści dziwią się, że są zapraszani na obiad, kawę czy też ciasto przez zupełnie obcych ludzi. Aby jednak zaskarbić sobie względy takich gościnnych gospodarzy, należy zawsze na taką wizytę przyjść z małym podarunkiem. To taka tradycja, która dla Bułgarów jest niesłychanie ważna. Kwiaty, czekoladki czy też dobra kawa w prezencie pokażą, że doceniamy gest zaproszenia.

Bułgaria – religia.

Ponad 80%  ludności jest wyznawcami Kościoła Prawosławnego. Pozostałą część stanowią muzułmanie, katolicy i żydzi. Większość regularnie uczęszcza do Cerkwi i aktywnie uczestniczy w nabożeństwach i wszystkich świętach. Co też bardzo ciekawe, podczas świąt protestanckich widać jak tradycja religijna miesza się z pogańską. Choć pewnie niewielu nawet zdaje sobie z tego sprawę, to właśnie podczas największych świąt, kultywuje się tradycyjne obrzędy, które są przekazywane kolejnym pokoleniom przez seniorów.Wszystkie te święta są bardzo kolorowe i wesołe, ludzie ubierają się w tradycyjne stroje i zawsze towarzyszy temu muzyka.

Skarby kultury i sztuki bułgarskiej

Będąc sercem wielu starożytnych cywilizacji bogata kultura Bułgarii ma odzwierciedlenie w dużej liczbie skarbów architektury. Jedynie Grecja i Włochy mają większą liczbę zabytków historycznych. W całym państwie można znaleźć miejsca i place greckie, włoskie amfiteatry i bizantyjskie kościoły. Miłośnicy kultury i sztuki odwiedzając Bułgarię nie będą zawiedzeni. Tysiące zabytków sięgających czasów greckich, rzymskich i bizantyjskich Dla zwiedzających pozostaje 7 zabytków wpisanych na listę światowego dziedzictwa kulturalnego UNESCO, 40 tysięcy innych zabytków, 160 klasztorów i budynków zakonnych, liczne muzea i galerie oraz tradycyjne formy produkcji wina, olejku różanego i hodowli róż. Można też uczestniczyć w tradycyjnych kursach rzemiosła: haftu, garncarstwa i drzeworytnictwa. Największe dzieła sztuki to ikony z okresu XIII–XIV wieku powstałe pod wpływem tzw. tyrnowskiej szkoły malarstwa.

Kultura muzyczna i tradycyjna gościnność

Na świecie znana jest też tradycja śpiewu chóralnego, która jest kultywowana od czasów średniowiecza. Kultura Bułgarii bogata jest w różne przejawy artystycznej działalności. Od połowy lat 80 na szczególną uwagę zasługuje ciekawa i różnorodna muzyka folkowa, zauważona i doceniona na świecie, i uważana za kulturalną wizytówkę Bułgarii. Najbardziej popularny jest kobiecy śpiew (w tym chóralny) i zespoły weselne. Muzycy to zazwyczaj Cyganie, ich występy są ekspresyjne i zawierają dużą dawkę spontaniczności. Bułgarzy szczycą się swoją gościnnością i życzliwością. Każdy, nawet niezapowiedziany gość witany jest z wylewnością i zapraszany do domu. W tradycji bułgarskiej bardzo głęboko jest zakorzeniona muzyka folkowa. Jest ona bardzo różnorodna, skoczna i wesoła. Najwięcej jest zespołów żeńskich, choć w ostatnich latach w wielu chórach można zauważyć coraz częściej równouprawnienie.  W Bułgarii mieszka dość sporo Cyganów, stąd też skoczną muzykę cygańską również można zaliczyć do folkloru bułgarskiego.

Obiekty w Bułgarii z listy dziedzictwa kulturowego UNESCO

* Cerkiew Bojańska koło Sofii 
* Jeździec z Madary 
* Zespół cerkwi wykutych w skale w Iwanowie
* Tracki grobowiec z Kazanłyku 
* Zabytkowe miasto Neseby
* Rezerwat przyrody Srebyrna
* Park Narodowy Pirinu * Monastyr Rilski 
* Grobowiec tracki w Swesztari