Przepisy celne dla turystów udających się do Bułgarii, przywóz bezcłowy z Bułgarii, lista artykułów nie objęta cłem, ile waluty można wwieźć, a ile przywieźć?

Przepisy celne

Przewóz towarów podlega ograniczeniom ilościowym na ogólnych zasadach obowiązujących w Unii Europejskiej. Turyści podróżujący do Bułgarii mogą wwozić i przewozić towary w ilościach wskazujących na ich przeznaczenie do użytku osobistego; nie podlegają one odsprzedaży. Określenie „do użytku osobistego” obejmuje także towary przeznaczone na prezenty, jednakże ich sprzedaż jest naruszeniem prawa i grozi ich konfiskatą oraz dodatkową karą. Konfiskacie może również podlegać pojazd, którym towary są przewożone.

Czy wypełnić deklarację celną?

Bezcłowo można wwozić i wywozić artykuły do łącznej wartości 100 USD. Przy wwozie i wywozie waluty o równowartości do 8000 BGN (ok. 4090 EUR) i kosztowności w ilości zwyczajowo przyjętej nie ma obowiązku wypełniania deklaracji celnej. W każdym innym przypadku należy wypełnić deklaracje celną, która jest przy wyjeździe traktowana jako dowód pochodzenia wywożonych kosztowności czy waluty. Zabroniony jest wwóz towarów w ilościach handlowych, nawet w ramach limitu studolarowego. W paszporcie osoby wjeżdżającej do Bułgarii samochodem władze graniczne dokonują adnotacji nt. pojazdu, a tym samym zobowiązują kierowcę do opuszczenia kraju tym samym pojazdem.

Bulgaria tax
Source: PixaBay

Bez cła.

Poniżej prezentujemy listę towarów, które możesz przywieźć do Polski bez cła:
Artykuły spożywcze do spożycia w czasie podróży przez podróżnego oraz członków obsługi w przewozach międzynarodowych (w ilościach nie większych niż np. 1l wyrobów mleczarskich; 1 kg wyrobów czekoladowych; 500g kawy).
Alkohole, w tym także piwo, przywożone ze sobą przez osobę, która ukończyła 18 lat – w ilościach nie przekraczających: 2l – dla wyrobów winiarskich; 5 l – dla piwa; 1l – dla wyrobów spirytusowych lub innych (niż winiarskie i piwo) wyrobów alkoholowych.
Papierosy przywożone ze sobą przez osobę, która ukończyła 18 lat w ilościach: nie więcej niż 250 sztuk papierosów albo nie więcej niż 50 sztuk cygar albo do 250 g tytoniu.
Upominki, w ilości, która nie wskazuje na przeznaczenie handlowe.
Bagaż i rzeczy osobiste potrzebne w czasie podróży i pobytu w kraju.
Upominki, w ilości, która nie wskazuje na przeznaczenie handlowe.