Grecja Antyczna w pigułce

Kultura antycznej Grecji uważana jest za kolebkę Europy Zachodniej i Wschodniej. To w Grecji ma swoje źródło demokracja, filozofia oraz współczesny sposób myślenia, z dokonań greckiej kultury czerpali swoje inspiracje najwięksi artyści wszechczasów, zaś literatura i myśl grecka wyznaczała horyzonty myślowe przez długie tysiąclecia.

Początki antycznej Grecji

Cywilizacja Grecka sięga swoimi korzeniami do Krety z około 2000 roku p.n.e. W tym czasie Kreta, ze stolicą w Knosos, była ważnym ośrodkiem handlu na Morzu Śródziemnym. Był to bardzo bogaty region, dlatego też przybywali tu aby się osiedlić najwybitniejsi artyści, poeci i mędrcy. Kreta posiadała potężną flotę, która pozwoliła królowi Minosowi opanować okoliczne wyspy, w tym Cyklady. Od imienia tego króla pochodzi nazwa cywilizacji kreteńskiej, „cywilizacja minojska”. Około 1450 r. p.n.e. nagle zniknęła ona z powierzchni ziemi. Do dziś badacze i znawcy tematu próbują dociec, jaka była nagła przyczyna upadki cywilizacji minojskiej.

Cywilizacja Mykeńska

Miejsce cywilizacji minojskiej zostało zajęte przez, trwającą trzy kolejne stulecia, cywilizację mykeńską. Objęła ona swym zasięgiem terytorium całej antycznej Grecji. Jej założycielem było plemię Achajów, które pod wpływem cywilizacji minojskiej zaczęło rozwijać własną kulturę. Około 1200 roku p.n.e. doszło do, trwającego 10 lat, oblężenia Troi. Historia wojny trojańskiej została uwieczniona w epopei Homera. Od tego momentu, mówi się o cywilizacji doryckiej, rozpoczyna się wtedy również grecka kolonizacja Azji Mniejszej. W 146 roku p.n.e. Grecja zostaje podbita przez Rzymian, a w 395 roku n.e. zostaje włączona w skład Bizancjum. Mniej więcej w tym okresie kończy się Starożytność.

Sztuka antycznej Grecji

W ramach cywilizacji doryckiej wyróżnia się kilka okresów, w których rozwijała sztuka antycznej Grecji. Największe oddziaływanie na historię sztuki ma okres klasyczny, który trwał od 500-300 roku p.n.e. Centrum ówczesnej cywilizacji Greckiej były Ateny. W tym okresie powstały najważniejsze dla Antycznej Grecji działa sztuki. Było to związane z postaciami Fidiasza i Hippodamosa z Miletu. Tworzyli wtedy wielcy pisarze: Sofokles, Eurypides oraz historyk Herodot; działali najwięksi polotycy: Perykles (za panowania, którego Anteny przeżywały swój „złoty wiek”), Filip II Macedoński oraz Aleksander Wielki; a także najwięksi filozofowie wszechczasów Platon i Arystoteles. O tym pierwszym na początku XX wieku, wielki brytyjski filozof A. Whitehead, powiedział „Cała filozofia to nic więcej, niż tylko przypisy do Platona”. Miał niewątpliwie rację.