Reklama
Strona główna Bułgaria Krótka historia Bułgarii – najważniejsze wydarzenia w historii Bułgarii.

Krótka historia Bułgarii – najważniejsze wydarzenia w historii Bułgarii.

Historia Bułgarii, najważniejsze daty w historii Bułgarii, najciekawsze wydarzenia historyczne Bułgarii, trakowie, turcy, słowianie, Bizancjum, chrześcijaństwo, NATO, UE.

167
Bulgaria history

Historia Bułgarii, najważniejsze daty w historii Bułgarii, najciekawsze wydarzenia historyczne Bułgarii, trakowie, turcy, słowianie, Bizancjum, chrześcijaństwo, NATO, UE.

Trakowie w Bułgarii.

Terytorium Bułgarii było zamieszkałe od najdawniejszych czasów historycznych – wiek miedzi kamienia. Odkrycia archeologiczne z tego okresu zostały dokonane w pobliżu Karłowa, w regionie Nova Zagora, Wielkim Tyrnowie, Widin, Sofia, Teteven, Troyan w Rodopach. Od tego czasu datuje się najstarsze skarby złota na świecie znalezione w pobliżu Warn W epoce brązu poraz pierwszy osiedlili się Trakowie wspomniani przez Homera. Trudnili się rolnictwem i hodowlą, a dowodem ich bogatej kultury są odkrycia archeologów (skarb Valchitran). W XI w. pne pojawiają się pierwsze związki państwa Traków, które rozkwitły w VII-VI wieku pne. W pierwszym wieku ich ziemie zostały podbite przez Rzym, a od V wieku znalazły sie pod panowaniem Bizancjum. Stopniowo zostali oni zasymilowani przez plemiona słowiańskie, które od VI wieku osiedlały sie na Półwyspie Bałkańskim. W drugiej połowie VII wieku na terytorium dzisiejszej północno-wschodniej Bułgarii osiedlali się turcy, którzy W sojuszu ze słowianami utworzyli państwo bułgarskie uznane przez Bizancjum w 681 r.

Kalendarium historyczne – Bułgaria.

W 864 r., za panowania księcia Borysa I Michail (852-889 rne), Bułgarzy przyjęli chrześcijaństwo jako oficjalną religię. Przyjecie chrześcijaństwa przyczyniło się do usunięcia różnice etnicznych między Proto-Bułgarami i Słowianami, i rozpoczął sie proces budowy jednolitego narodu bułgarskiego. Powstało potężne państwo ze stolicą w Plisce (od 895 w Presławiu), które trwało w okresie 681-1018. Od 1018 tereny Bułgarii zostały ostatecznie podbite przez Bizancjum, i pozostawały pod władzą Bizantyjczyków do 1185r.. W latach 1186-1398 istniało drugie państwo Bułgarów, po czym jej terytorium staje się częścią państwa osmańskiego. 1908r.pełna niepodległość Bułgarii, przyłączenie Rumelii Wschodniej. Na skutek wojen bałkańskich (1912-1913) Bułgaria utraciła znaczną część terytorium, dlatego też przystąpiła do I wojny światowej po stronie państw centralnych. W II wojnie światowej opowiedziała się (wraz z m.in. Węgrami i Finlandią) po stronie państw Osi. Zajęcie w 1944 kraju przez Armię Czerwoną spowodowało obalenie monarchii i ustanowienie w 1946 roku republiki ludowej pod kierownictwem komunistów. 13 października 1991 odbyły się w Bułgarii pierwsze wolne wybory. W 2004r. Bułgaria wstępuje do sojuszu NATO, a 1 stycznia 2007r. zostaje członkiem Unii Europejskiej.