Cypr – zakup działki lub nieruchomości

Działki oraz nieruchomości na Cyprze kuszą do zakupu niejednego Europejczyka. Na szczęście od momentu wejścia do Unii Europejskiej tego kraju, każdy obywatel należący do niej ma prawo do zakupu działki lub nieruchomości na Cyprze beż nawet najmniejszego limitu. Można zatem spokojnie powiedzieć, że furtka do inwestowania w nieruchomości lub ziemie dla nas została jak najbardziej otwarta.

Trochę niepewnie sytuacja wygląda na obszarach Tureckiej Republiki Północnego Cypru.
Mianowicie prawa do ziem w tym regionie nie zawsze mogą okazać się jasne i rozwiązane. Istnieje tam bowiem jeszcze w wielu miejscach wiele nierozwikłanych spraw w kwestiach nieruchomości.

Zatem nawet jeśli jakiś pośrednik nieruchomości oferuje nam działkę lub mieszkanie na tym terenie w atrakcyjnej, niebywale niskiej cenie, to zanim się na tą promocję pokusi, powinien uprzednio sprawdzić całą sytuację prawną tego obiektu. Może to zrobić w bardzo prosty sposób mianowicie sprawdzając to w Wydziale Ksiąg Wieczystych Republiki Cypryjskiej.

Cypr – koszty zakupu działki lub nieruchomości

Koszty związane z zakupem nieruchomości bądź działki na Cyprze są niezwykle zróżnicowane i nie zależą one tylko i wyłącznie od aspektów gospodarczych, ale także od nas samych. Na pewno w regionach bardziej atrakcyjnych i w momencie sezonu letniego, należy się spodziewać cen bardzo wysokich.

W regionach bardziej odludnych i podczas miesięcy niejako martwych, ceny stosunkowo spadają. Jednak jeśli ktoś ma zamiar kupić nieruchomość, nie znając tutejszego rynku może sporo przepłacić. Inaczej jest z osobami pracującymi i mieszkającymi od lat na wyspie, które znają aktualną sytuację, a także potrafią wyczuć moment nawet dotacji od państwa na budowę domu, dzięki czemu koszty takiej inwestycji diametralnie spadają.

Koszty wynajęcia mieszkania, zakup działki.

Cypr – wynajęcie mieszkania

Wynajęcie mieszkania na Cyprze nie jest niczym skomplikowanym i wiele się nie różni od formalności jakie należy pozałatwiać w Polsce. 

Jednak należy już na samym początku zwrócić uwagę na fakt, że opłaty czynszowe nie zawierają w sobie opłat za korzystanie z prądu czy wody.

Oczywiście przy zawieraniu umowy z wynajmującym trzeba dokładnie przejrzeć wszelkie warunki.

Przede wszystkim zasady korzystania z mieszkania, wszelkich kwestii związanych z opłatami czy też naprawami muszą być jak najlepiej wyjaśnione jeszcze przed zawarciem umowy o najem.

Ponadto warto znać swoje prawa jako najemca, tak by wiedzieć czego można się spodziewać, a czego należy oczekiwać. 

Przed wprowadzeniem się do mieszkania, razem z wynajmującym powinno spisać się stan faktyczny sprzętów i mebli znajdujących się w lokalu mieszkalnym.

Umowę można zawrzeć w języku angielskim, jest ona tak samo zgodna z prawem jak zawarta w języku urzędowym czyli greckim lub tureckim.