Pogoda w styczniu oraz klimat Indii

Indie są krajem bardzo zróżnicowanym pod względem klimatycznym wpływ na to ma niewątpliwie ogromna rozległość tego państwa. Na południu spotykamy się z wysokimi temperaturami na przełomie całego roku natomiast w części północnej – Himalaje –napotykamy na niskie temperatury oraz bardzo obfite opady śniegu. Indie leżą w pasie klimatów zwrotnikowych jednak odnaleźć można tutaj kilka odmian klimatu zwrotnikowego. Północna część kraju to klimat zwrotnikowo-monsunowy natomiast południe to wysoki poziom wilgotności. Idąc na zachód stykamy się z klimatem suchym a tereny górskie to aura podzwrotnikowo-górska. Styczeń to pora chłodna/zimowa. Temperatury nie są za wysokie i sprzyjają zwiedzaniu.

Opady w styczniu w Indiach

Styczeń w Indiach to późny okres pory zimowej, która chyli się już ku końcowi. W miesiącu tym nie notuje się zbyt dużej ilości opadów. Największy wskaźnik ilości deszczu występuje w okolicach Bombaju i wynosi on 242 mm. Znacznie mniejsze jego ilości występują w styczniu w okolicach New Delhi oraz Kalkuty.

Temperatura w styczniu w Indiach

Pora chłodna panująca w styczniu w Indiach jest według wielu osób najlepszym okresem na odwiedzenie tego kraju. Znikoma ilość opadów oraz temperatury na umiarkowanym poziomie zachęcają do zwiedzania zabytków oraz pieszych wycieczek. Turyści w tym czasie unikają problemu 50 stopniowych upałów. Temperatury powietrza w tym okresie nie przekraczają w kraju 25 stopni Celsjusza. W New Delphi 14◦ C, w Bombaju i Madrasie około 24◦ C.